Vizlib – nowy Klient w poznańskim oddziale CPL Jobs